Klallam Classified Word List
Reptiles, Amphibians, Insects, etc.

177. snake:   sxʷáʔxʷc̕; sʔáɬqə
178. frog (small):   hahúʔəŋ; wəx̣ə́ɬ; wəq̕ə́q̕
178.1. frog (large):   huhúʔəŋ; sx̣aʔánəxʷ
179. lizard:   sx̣ʷiʔx̣ʷaʔyəw̕áčən̕
180. salamander:   péʔtšən
181. slug,  snail:   q̕ayúƛ̕ən̕
182. housefly:   qaʔqə́yəx̣ənaʔ
183. mosquito:   qʷáʔən; pxʷə́y̕qsən
183.1. gnat:   paʔpxʷə́y̕qsən
184. bee, bumble-bee:   q̕əm̕q̕əm̕ícən; sxʷt̕aʔt̕áʔk̕ʷəŋ̕
185. yellow jacket:   sxʷt̕aʔt̕áʔk̕ʷəŋ̕
186. beehive:   sxʷt̕aʔt̕aʔk̕ʷəŋáw̕txʷ
187. wasp:   sxʷt̕aʔt̕áʔk̕ʷəŋ̕
188. butterfly:   ƛ̕aʔƛ̕ápt
189. sand flea:   qéʔqəwəc
190. any small insect or bug:   sxʷaʔxʷənáʔəm
191. spider:   st̕aʔt̕áʔči; spáytə; sxʷtqtə́qəm
192. ant:   č̕aʔč̕ə́mc̕ənaʔ
193. worm:   sc̕ə́k̕ʷ
194. caterpillar:   sc̕ə́k̕ʷ
195. louse:   ŋə́scən̕
196. flea:   k̕ʷə́č̕aʔc̕
197. nits:   x̣aʔx̣ə́qʷ
198. maggots:   ʔáčən̕
199. animal tracks:   x̣ə́naʔsən; sxʷx̣ə́naʔŋən; štə́ŋəŋən